Công ty Bidrico sẽ tạm ngưng giao hàng từ ngày 08/08/2021 cho đến hết ngày 23/08/2021

Kính gửi quý Đại lý!
Nhầm nâng cao quyết tâm phòng chống dịch và góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nay Công ty Bidrico xin thông báo về việc tạm ngưng giao hàng để phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:
+ Công ty sẽ tạm ngưng giao hàng từ ngày 08/08/2021 cho đến hết ngày 23/08/2021
+ Ngày 23/08/2021 Công ty sẽ hoạt động lại bình thường.
Kính mong quý Đại lý thông cảm!

 

Leave Comments

0901844760
0901844760